Již druhým rokem se naše společnost věnuje osvětě v oblasti výchovy našich nejmenších. V minulém roce jsme se účastnili projektu Péťa potřebuje pomoc orientovaný na řešení rizikových situací, do kterých se mohou naši nejmenší dostat v každodenním životě, v tomto roce je to projekt První pomoc není věda. Vše se děje pod patronací Českého červeného kříže.Široké portfolio služeb


Další služby