Usługi

Transport drogowy

Międzynarodowy i krajowy transport drogowy oraz dystrybucja
w Czechach i na Słowacji 24/48 h

 • Ekspres
 • Usługi Collection
 • Transport ładunków całopojazdowych i częściowych
 • Transport specjalny

SpecjalizacjaSpecjalizujemy się w usługach transportowych w Europie Południowo-Wschodniej i Wschodniej oraz w transporcie towarów ponadgabarytowych, niebezpiecznych towarów ADR oraz towarów sypkich i płynnych przy pomocy specjalnych środków transportu (wywrotki, silosy, cysterny)

Transport lotniczy

 • Usługi door-to-door na całym świecie
 • Ubezpieczenie przesyłek

Transport morski

Transport przesyłek LCL / FCL

 • Dostawa towarów w eksporcie / imporcie do
  i ze wszystkich portów na świecie
 • Transport towarów w standardowych kontenerach
  20'' i 40'', jak i również w kontenerach typu open top i high cube
 • Konsolidacja i ubezpieczenie przesyłek

Zgłoszenia celne

 • Odprawa towarów w ramach wolnego obrotu, wywozu oraz transportu w systemie gospodarczym
 • Wystawianie dokumentów w tranzycie (T1, T2, T5), wystawianie świadectw pochodzenia towarów oraz dokumentów przewozowych (CMR)
 • Reprezentowanie za granicą w kwestiach podatkowych
 • Odprawa przesyłek w Niemczech w tranzycie, zwolnieniu oraz transport kontenerów z Hamburga
 • oraz Frankfurtu, a następnie odprawa celna w Czechach w drodze do klienta
 • Neutralizacja (zamiana) dokumentów dotyczących przywozu z państw trzecich oraz na terenie Unii Europejskiej.
 • Emisja, administracja i negocjowanie karnetów TIR ATA.
 • Zabezpieczenie długu celnego we wszystkich rodzajach operacji, prowadzenie ewidencji systemów gospodarczych (w formie elektronicznej).
 • Prowadzenie uproszczonych procedur (w formie elektronicznej): Reprezentowanie firmy w zakresie celnym, administracyjnym i podatkowym przez organami celnymi, prowadzenie ewidencji INTRASTAT.

Logistyka magazynowa

Oferujemy usługi w dwóch lokalizacjach - Ústí nad Labem i Praga Modletice D1

 • Kompletacja wg życzeń klienta.
 • Znakowanie, wytłaczanie i wszelkie działania w obszarze rapackingu.
 • Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości elektronicznej
 • Składowanie żywności i produktów nieżywnościowych z możliwością kontroli temperatury.
 • Późniejsza dystrybucja towarów w ciągu 24 - 48 godzin w Czechach i na Słowacji
 • Podłączenie do bocznicy kolejowej

DORADZTWO

 • Proponowanie rozwiązań logistycznych
 • Wybór odpowiedniego miejsca dla prowadzenie działalności na podstawie symulacji dynamicznej
 • Rozwiązania komunikacyjne
 • Kwestie celne